ठेगाना
NAME Building
Ramshah Path, Putalisadak
सम्पर्क गर्नुहोस
[email protected]
+977 1 4220255

Lok Sewa Curriculum

लोक सेवा तयारीको लागि चहिने सम्पूर्ण पाठ्यक्रम

Public Service Commission

ServiceDownload (PDF)
Administration1st Paper  |  2nd Paper   |  3rd Paper
Account1st Paper  |  2nd Paper   |  3rd Paper
Audit1st Paper  |  2nd Paper   |  3rd Paper
Law1st Paper  |  2nd Paper   |  3rd Paper
Parliament1st Paper  |  2nd Paper   |  3rd Paper
Foreign1st Paper  |  2nd Paper   |  3rd Paper
ServiceDownload (PDF)
Administration1st Paper  |  2nd Paper
Revenue1st Paper  |  2nd Paper
Account1st Paper  |  2nd Paper
Audit1st Paper  |  2nd Paper
Law1st Paper  |  कानुन   |  न्याय  |  सरकारी वकिल
Parliament1st Paper  |  2nd Paper
Foreign1st Paper  |  2nd Paper
ServiceDownload (PDF)
Administration1st Paper  |  2nd Paper  |  3rd Paper  |  4th Paper
Revenue1st Paper  |  2nd Paper  |  3rd Paper  |  4th Paper
Account1st Paper  |  2nd Paper  |  3rd Paper  |  4th Paper
Audit1st Paper  |  2nd Paper  |  3rd Paper  |  4th Paper
Law1st Paper  |  2nd Paper  |  3rd Paper
Parliament1st Paper  |  2nd Paper  |  3rd Paper  |  4th Paper
Foreign1st Paper  |  2nd Paper  |  3rd Paper  |  Extra I/II
ServiceDownload
Administration1st Paper  |  2nd Paper  |  3rd Paper
Revenue1st Paper  |  2nd Paper  |  3rd Paper
Account1st Paper  |  2nd Paper  |  3rd Paper
Audit1st Paper  |  2nd Paper  |  3rd Paper
Law1st Paper  |  2nd Paper  |  3rd Paper
Parliament1st Paper  |  2nd Paper  |  3rd Paper
Foreign1st Paper  |  2nd Paper  |  3rd Paper
ServiceDownload (PDF)
All Service1st Paper  |   2nd Paper  |  3rd Paper

Source: www.psc.gov.np

PSC - Health Service

Post Level Download
Health Assistant
5th Level
C M A
4th Level
Staff Nurse
5th Level
ANM
4th Level
Lab-Technology
5th Level
Lab-Assistant
4th Level

Source: www.psc.gov.np

Banking

PostLevelDownload (PDF)
Assistant DirectorOfficer – 3rdAdmin  |  CA/ACCA
Admin AssistantAssistant – 2ndAdmin
PostLevelDownload (PDF)
Assistant ManagerOfficer – 6thAdmin  |  CA
Admin. AssistantAssistant – 4thAdmin  |  IT
Junior AssistantAssistant – 3rdAdmin
PostLevelDownload (PDF)
Admin OfficerOfficer AllAdmin
Sr. AssistantAssistant – 5thAdmin  |  Cash
Sr. AssistantAssistant – 5thIT  |  Law
AssistantAssistant – 4thAdmin  |  Cash
PostLevelDownload (PDF)
Senior Section ChiefAdmin – 9thAdmin
Senior EngineerI.T. – 7thEngineer – IT
Senior Account OfficerC.A. – 7thOfficer – C.A.
Civil OverseerAssistant – 5thTechnical
MIS AssistantAssistant – 5thMIS Assistant
Business AssistantAssistant – 5thAdmin
LekhapalAssistant – 5thAdmin

Defense Service

PostLevelDownload (PDF)
Police InspectorPolice OfficerJanapad  |  IT
Asst. Sub InspectorAsst. Sub InspectorJanapad  |  Office Assistant
Police ConstableConstableप्रहरी जवान

Source: www.nepalpolice.gov.np

PostLevelDownload (PDF)
Police InspectorPolice OfficerAdmin
Asst. Sub InspectorAsst. Sub InspectorAdmin
Police ConstableConstableप्रहरी जवान

Source: www.apf.gov.np

PostLevelDownload (PDF)
अनुसन्धान अधिकृतरा.प. तृतीयAdmin
अनुसन्धान सहायकरा.प.अ. द्वितीयAdmin
सहायक सूचकरा.प.अ चतुर्थAdmin

Source: www.nidept.gov.np

PostLevelDownload (PDF)
Army OfficerOfficerAdmin
Nepal ArmyजवानAdmin

Source: www.nidept.gov.np

लोक सेवाका विषेश तयारी कक्षाहरु

सार्वजनिक प्रशासन तथा व्यवस्थापन र विकास तथा नीतिसम्बन्धी विषयहरुमा अध्ययन / अध्यापन तथा अनुसन्धानका कार्यहरु गर्नुका साथै शिपमुलक तालिमको व्यवस्था समेत गर्नु यस संस्थाको मूल उद्देश्य रहेको छ ।

This website stores cookies on your computer. Cookie Policy