ठेगाना
NAME Building
Ramshah Path, Putalisadak
सम्पर्क गर्नुहोस
[email protected]
+977 1 4220255

नेपालको भरपर्दो
लोक सेवा तयारी कक्षा

0

विद्यार्थी

0

शिक्षक

0

पाठ्यक्रमहरू

लोक सेवा तयारीको लागि चहिने सम्पूर्ण पाठ्यक्रम

लोक सेवा आयोग

स्वास्थ्य सेवा

बैंकिङ सेवा

सुरक्षा सेवा

पाठ्यक्रमहरू

This website stores cookies on your computer. Cookie Policy