ठेगाना
NAME Building
Ramshah Path, Putalisadak
सम्पर्क गर्नुहोस
[email protected]
+977 1 4220255

नेपाल स्वास्थ्य सेवा

Categories: Curriculum
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

नेपाल स्वास्थ्य सेवा (Nepal Health Service) नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको एक भाग हो, जसमा नेपालका नागरिकलाई सरकारद्वारा प्रदान गरिएको स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धित जानकारी, सुझाव र सुचना प्रदान गरिएको छ। यस प्रणालीले सरकारले प्रदान गरेका विभिन्न स्वास्थ्य सेवाहरूको जानकारी, सरकारका निर्णय र योजनाहरू, औषधि जनाउने सुचना, जनसंख्या स्वास्थ्य, तथा स्वास्थ्य सम्बन्धित अन्य जानकारी प्रदान गर्दछ।

नेपाल स्वास्थ्य सेवा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा पॉप्युलेशन डिभेलपमेन्ट मिनिस्ट्री (Ministry of Health and Population) बाट प्रबन्धित गरिएको छ र यसका आधारमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिएको छ। स्वास्थ्य सेवाले नेपालका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाहरूको पहुँच, गुणस्तर, तथा जानकारीमा सुधार गर्न प्राधिकृत गर्दछ।

Course Content

पाँचौं श्रेणी/तह
More content coming soon.....

सातौं श्रेणी/तह
More content coming soon.....

आठौं श्रेणी/तह
More content coming soon.....

नवौं श्रेणी/तह
More content coming soon.....

दसौं श्रेणी/तह
More content coming soon.....

एघारौ श्रेणी/तह
More content coming soon.....

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

This website stores cookies on your computer. Cookie Policy