ठेगाना
NAME Building
Ramshah Path, Putalisadak
सम्पर्क गर्नुहोस
[email protected]
+977 1 4220255

नेपाल स्वास्थ्य सेवा तयारी

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

नेपालमा स्वास्थ्य सेवा तयारी गर्नका लागि तलका केहि महत्त्वपूर्ण सुझावहरू छन्:

  1. स्वास्थ्य तयारीका लागि आपलाई चिकित्सा विज्ञानको पढाइ गर्न आवश्यक छ। आफ्नो शिक्षा पठ्यक्रम पूरा गर्ने योजना बनाउनुहोस् र पर्वाह गर्दै जानुहोस्।
  2. स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा आफ्नो शोधका रूपमा योगदान गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
  3. तपाईंले स्वास्थ्य शिक्षा प्राप्त गरे पनि, आफ्नो ज्ञान र कौशललाई स्वयंमा प्रशिक्षण लगाउन आवश्यक छ।
  4. तपाईंको करियरको शुरुवातका लागि तपाईंको स्थानीय स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा काम गर्दा थाहा पाइन्छ र प्रायोगिक अनुभव प्राप्त गर्न सक्दैछ।
  5. नेपालमा चिकित्सक बन्नका लागि आपलाई सम्बन्धित लाइसेन्स प्राप्त गर्न पर्छ। यसलाई पाइएकोमा समय र प्रयास दिनुहोस्।
  6. तपाईंले स्वास्थ्य सेवा संगठनमा नौकरी प्राप्त गर्दा, तपाईंले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दा अनुभव प्राप्त गर्न सक्दैछ।
  7. स्वास्थ्य सेवा फिल्डमा तजगी राख्दा, नयाँ औपचारिकताहरूको साथमा अपडेट रहन आवश्यक छ।
  8. स्वास्थ्य सेवा बारे जानकारी प्राप्त गर्दा, तपाईंलाई नैतिक र पेशागत चुनौतीहरूको बारेमा पनि थाहा पर्दछ र तपाईंको काममा मद्दत पुर्याउँछ।

नेपालमा स्वास्थ्य सेवा तयारी गर्दा, स्वास्थ्य शिक्षा, प्रशिक्षण, र कामकाजमा सिधैं जुट्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ। स्वस्थ्य सेवा बाट समाजको सेवा गर्ने यसले समृद्धि गर्दछ र नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुधार्नमा मद्दत पनि पुर्याउँछ।

Show More

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

This website stores cookies on your computer. Cookie Policy