लोकसेवाको मुटु र आत्मा पवित्रता र गोप्यता नै हुन्

लोकसेवाको मुटु र आत्मा पवित्रता र गोप्यता नै हुन् उमेशप्रसाद मैनाली अध्यक्ष, लोकसेवा आयोग सरकारी सेवा प्रवेशका लागि एकमात्र विश्वासका रूपमा स्थापित लोकसेवा आयोग आजबाट ६६ वर्ष प्रवेश गर्दैछ ।  कार्यक्षेत्रमा विश्वसनीयता, निष्पक्षता, गोपनीयतालाई प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि डगमगाउन नदिएको कारण आयोगलाई वर्तमान संविधानले निजामती सेवाबाहेक सुरक्षा निकाय र सङ्गठित संस्थाका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीका लागि लिखित…

पदपूर्ति प्रक्रियालार्इ नियमित गर्न पनि सकिन्छ

निजामति सेवाको रिक्त पदहरुको पदपूर्ति प्रक्रियालाइ अहिलेको अवस्थामा नियमित गर्न पनि सकिन्छ । माधव प्रसाद पाण्डे १. लोक सेवा आयोगले यो बर्ष विज्ञापन गर्छ गर्दैन, खास कुरो के हो ? लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय हो । यसको प्रमुख काम, कर्तव्य र अधिकार तथा जिम्मेवारी भनेको नेपालको निजामती सेवाका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति…