Post Type For Publications And Books

ANM Refresher

ANM Refresher Writer : Mohan Dev Joshi Publisher : CEDEP Nepal, NAME Phone: 01-4220255 / 9741199604 प्रकाशन सम्बन्धमा Nepal Centre for Development and Policy Studies P.Ltd (CEDEP) ले विगत ७ वर्षदेखि लोकसेवा आयोग लगायत अन्य सार्वजनिक क्षेत्रका प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरुलाई लक्ष्यित गरी विभिन्न तयारी कक्षाहरु संचालन गर्दै आइरहेको छ । यस्ता कक्षाहरु संचालन गर्दा प्रतिस्पर्धीहरुको विश्वास…

CMA Refresher

CMA Refresher Writer : Mohan Dev Joshi Publisher : CEDEP Nepal, NAME Phone: 01-4220255 / 9741199604 प्रकाशन सम्बन्धमा + Nepal Centre for Development and Policy Studies P.Ltd (CEDEP) ले विगत ७ वर्षदेखि लोकसेवा आयोग लगायत अन्य सार्वजनिक क्षेत्रका प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरुलाई लक्ष्यित गरी विभिन्न तयारी कक्षाहरु संचालन गर्दै आइरहेको छ । यस्ता कक्षाहरु संचालन गर्दा प्रतिस्पर्धीहरुको विश्वास…

H.A. Refresher

H.A. Refresher Writer : Mohan Dev Joshi Publisher : CEDEP Nepal, NAME Phone: 01-4220255 / 9741199604 प्रकाशन सम्बन्धमा + Nepal Centre for Development and Policy Studies P.Ltd (CEDEP) ले विगत ७ वर्षदेखि लोकसेवा आयोग लगायत अन्य सार्वजनिक क्षेत्रका प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरुलाई लक्ष्यित गरी विभिन्न तयारी कक्षाहरु संचालन गर्दै आइरहेको छ । यस्ता कक्षाहरु संचालन गर्दा प्रतिस्पर्धीहरुको विश्वास…

Kharidaar 3rd Paper

Kharidaar 3rd Paper  : Writer : Shankar Panthi, Under Secretory-Nepal Government. Publisher : CEDEP Nepal, NAME. Phone: 01-4220255 / 9741199604 प्रकाशन सम्बन्धमा + Nepal Centre for Development and Policy Studies P.Ltd (CEDEP) ले विगत ७ वर्षदेखि लोकसेवा आयोग लगायत अन्य सार्वजनिक क्षेत्रका प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरुलाई लक्ष्यित गरी विभिन्न तयारी कक्षाहरु संचालन गर्दै आइरहेको छ । यस्ता…

Ecology of Nepal’s Foreign Policy

Ecology of Nepal’s Foreign Policy : Writer : Yagya Bahadur Hamal Publisher : CEDEP Nepal, NAME Phone: 01-4220255 / 9741199604 प्रकाशन सम्बन्धमा + Nepal Centre for Development and Policy Studies P.Ltd (CEDEP) ले विगत ७ वर्षदेखि लोकसेवा आयोग लगायत अन्य सार्वजनिक क्षेत्रका प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरुलाई लक्ष्यित गरी विभिन्न तयारी कक्षाहरु संचालन गर्दै आइरहेको छ । यस्ता…

Section Officer Question Answer Book (Old Course)

About This Book and Writer नेपाल सरकारको प्रशासन सेवामा खुल्ला प्रतियोगिताबाट उपसचिव हुनु भएका लेखक उद्धब रिजाल प्रतिस्पर्धीहरु वीच परिचित नाम हो । परीक्षामैत्री सामग्रीहरु पाठक समक्ष पुर्याएर तथा स्वयं प्रतिस्पर्र्धीहरु वीच उपस्थित् भएर धेरैको मन जित्न सफल हुनु भएका लेखकको यो पुस्तक प्रकाशन गरेर CEDEP ले प्रकाशनको क्षेत्रमा पहिलो पाइला राखेको छ । प्रतिस्पर्धी…