नेपाल प्रहरी तर्फ प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको सूचना

2077/06/17  नेपाल प्रहरी तर्फको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरीएको सूचना

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सुचना

मिति २०७७/०३/०८ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको (खुला तथा समावेशी), निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचनाDownload