कक्षा विदा गरीएको जरुरी सुचना

तयारी कक्षाहरु विदा गरीएको वारे जरुरी सुचना : यहि मिति २०७३ पुष ०७ गते, बिहीवारका दिन विभिन्न राजनैतिक दलद्धारा आब्हान गरिएको उपत्यका बन्दको कारणले, यस सेडेप नेपालद्धारा सञ्चालित सवै तयारी कक्षाहरुमा अध्ययनरत विद्यार्थिहरुलाई आवत–जावत गर्दा पर्ने कठिनाईलाइ मध्यनजर गर्दै हाम्रा सम्पुर्ण कक्षाहरु बन्द हुने ब्यहोरा सम्वन्धित सवै विद्यार्थिहरुलाइ जानकारी गराइन्छ । पुनश्च : पुष ०८…

शाखा अधिक्रित नमुना परीक्षा : 2073

शाखा अधिक्रित दितिय पत्र नमुना परीक्षा : 2073 प्रत्येक साता हुदै आएको शाखा अधिकृत 2nd paper नमुना परीक्षा, अाज शनिबार निम्नानुसार समयमा हुने ब्यहोरा सम्वन्धित सबै शाखा अधिकृतको तयारी कक्षा विद्यार्थिहरुलाई जानकारी गराईन्छ । Date : 2073 Push 02, Saturday Venue : NAME building. Kathmandu Officer Second Paper Model Exam : Set 4 (सवै विहानी,…

शाखा अधिकृत (अप्राविधिक) पदहरुको अा.प्र, खुला तथा समावेशी प्रतियोगिताको विज्ञापन

२०७३/८/२९ –  विभिन्न सेवाका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत (अप्राविधिक) पदहरुको अा.प्र, खुला तथा समावेशी प्रतियोगिताको विज्ञापन  

शाखा अधिक्रित नमुना परीक्षा : 2073

शाखा अधिक्रित प्रथम पत्र नमुना परीक्षा : 2073   प्रत्येक साता हुदै आएको शाखा अधिकृत 1st Paper नमुना परीक्षा, निम्नानुसार समयमा हुने ब्यहोरा सम्वन्धित सबै शाखा अधिकृतको तयारी कक्षा विद्यार्थिहरुलाई जानकारी गराईन्छ ।   01. Date : 2073 Mangsir 29, Wednesday Venue : NAME building. Kathmandu Group: Officer M1 to M12 => Morning from 8:30…

नायब सुब्बा-खरिदार नमुना परीक्षा: 2073

नायब सुब्बा – खरिदार नमुना परीक्षा : 2073 प्रत्येक साता हुदै आएको नायब सुब्बा / खरिदार नमुना परीक्षा, अाज मंगलवार निम्नानुसार समयमा हुने ब्यहोरा सम्वन्धित सबै नायब सुब्बा / खरिदारको तयारी कक्षा विद्यार्थिहरुलाई जानकारी गराईन्छ । Date : 2073 Mangsir 28, Tuesday Venue : NAME building. Kathmandu नायब सुब्बा => 2nd paper & खरिदार =>…

शाखा अधिक्रित तृतीय पत्र नमुना परीक्षा : 2073

शाखा अधिक्रित तृतीय पत्र नमुना परीक्षा : 2073   प्रत्येक साता हुदै आएको शाखा अधिकृत नमुना परीक्षा, अाज शनिबार निम्नानुसार समयमा हुने ब्यहोरा सम्वन्धित सबै शाखा अधिकृतको तयारी कक्षा विद्यार्थिहरुलाई जानकारी गराईन्छ ।   Date : 2073 Mangsir 25, Saturday Venue : NAME building. Kathmandu   Officer Third Paper Model Exam : Set 2 (सवै…