शाखा अधिक्रित नमुना परिक्षा सम्बन्धी सुचना :

## ताजा अपडेट ## शाखा अधिक्रित नमुना परिक्षा सम्बन्धी सुचना !! शाखा अधिक्रित पदको प्रथम पत्रको नमुना परिक्षा : 2073 Note: सबै विद्यार्थीहरुले परिक्षा दिन आफ्फ्नै परिक्षा समय तालिका अनुसार आउनुहोला । Please : अन्य समयमा आउनुभएमा परीक्षामा सहभागी हुन पएनेछैन । For More Details : CEDEP Nepal, NAME Building, Kathmandu, Nepal. Phone: 01-4220255 /…

नायब सुब्बा / खरिदार नमुना परिक्षा सम्बन्धी सुचना :

## ताजा अपडेट ## नायब सुब्बा नमुना परिक्षा सम्बन्धी सुचना !! नायब सुब्बा पदको प्रथम पत्रको नमुना परिक्षा : 2073   Note: सबै विद्यार्थीहरुले परिक्षा दिन आफ्फ्नै परिक्षा समय तालिका अनुसार आउनुहोला ।   कृपया, अन्य समयमा आउनुभएमा परीक्षामा सहभागी हुन पएनेछैन ।   For More Details : CEDEP Nepal, NAME Building, Kathmandu, Nepal. Phone:…