लोकसेवालाई सर्वोच्चको आदेस् : कोरोना संक्रमितले पनि परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्नू

२०७७ असोज २९ गते प्रकाशित, अनलाइनखबर : लोकसेवालाई सर्वोच्चको आदेस् – कोरोना संक्रमितले पनि परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्नूDownload

रा.प. प्रथम र दितीय श्रेणी (अप्राविधिक/प्राविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवाका ११ र ९ तहका पदको आ.प्र., खुला/समावेशी लिखित परीक्षाको विज्ञापन

२०७७/०६/२८ रा.प. प्रथम र दितीय श्रेणी (अप्राविधिक / प्राविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवाका ११ र ९ तहका पदको आ.प्र., खुला-समावेशी लिखित परीक्षाको विज्ञापनDownload

खरिदार पदमा आवेदन गर्ने उम्मेदवारहरुले दरखास्त दस्तुर बुझाउने सम्बन्धी सूचना

मितिः २०७७/०६/२१ || खरिदार पदमा आवेदन गर्ने उम्मेदवारहरुले दरखास्त दस्तुर बुझाउने सम्बन्धी सूचनाDownload

शाखा अधिकृत वा सो सरह र नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परीक्षा कार्यक्रम तोकिएको सूचना

मितिः २०७७/०६/०९ || शाखा अधिकृत वा सो सरह र नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परीक्षा कार्यक्रम तोकिएको सूचनाDownload