राजपत्र अन‌कित प्रथम श्रेणी प्राविधिक तथा स्वास्थ्य सेवाका पाँचाै तहका पदहरुकाे खुला र समावेशी विज्ञापन

रा प अन‌ंकित प्रथम श्रेणी प्राविधिक स्वास्थ्य सेवाका पाँच तहका पदहरुका खुला समावेशी विज्ञापनDownload

राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन

राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत पदको खुला – समावेशी लिखित परीक्षाको विज्ञापनDownload

नेपाल बैंक लिमिटेड, विज्ञापन नं ०७६–०७७–१८ (खुला तथा समावेशी), तह ६ सहायक प्रवन्धक पदको अन्तरवार्ताबाट सिफारिशको सुची

प्रकाशित मितिः २०७७ कार्तिक १४ गते, शुक्रबार || नेपाल बैंक लिमिटेड, तह ६ सहायक प्रवन्धक (खुला तथा समावेशी) पदको अन्तरवार्ताबाट सिफारिशको सुचीDownload

नेपाल प्रशासन सेवाका सहसचिव पदका विज्ञापनहरूमा दरखास्त लिने समेतका प्रकृया स्थगित गरिएको

नेपाल प्रशासन सेवाका सहसचिव पदका विज्ञापनहरूमा दरखास्त लिने समेतका प्रकृया स्थगित गरिएकोDownload