नेपाल बैंक लिमिटेडको स. प्रबन्धक-सहायक प्रबन्धक (आइटी) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

मिती : २०७५।१२।२९  नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. २०७५-७६/२३ र २४ को सहायक प्रबन्धक तथा सहायक प्रबन्धक (आइटी) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

रास्ट्रिय अनुसन्धान बिभागको अनुसन्धान अधिकृत र अ. सहायक पदको लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना

मिती : २०७५ चैत्र २२ गते रास्ट्रिय अनुसन्धान बिभागको अनुसन्धान अधिकृत (राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी सरह) र अनुसन्धान  सहायक (राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी सरह) पदको लागि खुल्ला दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सहायक स्तर पदको तह ५ र अधिक्रित स्तरको दरखास्त फाराम भर्ने सम्वन्धि सूचना

मिती : २०७५-१२-२२ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सहायक स्तर पदको तह ५ र अधिक्रित स्तरका लागि खुल्ला विज्ञानको दरखास्त फाराम भर्ने सम्वन्धि सूचना

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सहायक स्तर पदको तह ४ लागि खुल्ला बिज्ञापनको दरखास्त फाराम भर्ने सम्वन्धि सूचना

मिती : २०७५-१२-२२ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सहायक स्तर पदको तह ४ लागि खुल्ला बिज्ञापनको दरखास्त फाराम भर्ने सम्वन्धि सूचना

नेपाल वायु सेवा निगमको आन्तरिक-खुला-समावेशी लिखित परीक्षा र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

नेपाल वायु सेवा निगमको मिति २०७५/११/१० गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार आन्तरिक एवं खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना