राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सहायक स्तर पदको तह ५ र अधिक्रित स्तरको दरखास्त फाराम भर्ने सम्वन्धि सूचना

मिती : २०७५-१२-२२ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सहायक स्तर पदको तह ५ र अधिक्रित स्तरका लागि खुल्ला विज्ञानको दरखास्त फाराम भर्ने सम्वन्धि सूचना

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सहायक स्तर पदको तह ४ लागि खुल्ला बिज्ञापनको दरखास्त फाराम भर्ने सम्वन्धि सूचना

मिती : २०७५-१२-२२ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सहायक स्तर पदको तह ४ लागि खुल्ला बिज्ञापनको दरखास्त फाराम भर्ने सम्वन्धि सूचना

नेपाल वायु सेवा निगमको आन्तरिक-खुला-समावेशी लिखित परीक्षा र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

नेपाल वायु सेवा निगमको मिति २०७५/११/१० गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार आन्तरिक एवं खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना