पदपूर्ति प्रक्रियालार्इ नियमित गर्न पनि सकिन्छ

निजामति सेवाको रिक्त पदहरुको पदपूर्ति प्रक्रियालाइ अहिलेको अवस्थामा नियमित गर्न पनि सकिन्छ । माधव प्रसाद पाण्डे १. लोक सेवा आयोगले यो बर्ष विज्ञापन गर्छ गर्दैन, खास कुरो के हो ? लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय हो । यसको प्रमुख काम, कर्तव्य र अधिकार तथा जिम्मेवारी भनेको नेपालको निजामती सेवाका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति…